ఘల్లు ఘల్లు

This is an index of melodies ఘల్లు ఘల్లు very best that people notify as well as demonstrate to your account. We all obtain a great deal of tunes ఘల్లు ఘల్లు however we merely show the actual music that any of us imagine are classified as the greatest music.

The particular tune ఘల్లు ఘల్లు should be only pertaining to tryout so if you much like the track please choose the unique audio. Support your singer by buying the unique dvd ఘల్లు ఘల్లు and so the performer can provide the very best music as well as continue doing work.

1 Dance For ఘల్లు ఘల్లు.. Gallu Gallu Song In Yoyo Tv Official Launch Yoyo Nri Events.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 3,805 Downloaded: 12,484 Played: 4.699 Filesize: - Duration: 5:10

2 Ghallu Ghallu Folk Dance ఘల్లు ఘల్లు ఘల్లు ఘల్లు జోడెడ్ల పరుగు చూడు తందనాన తాన.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 2,178 Downloaded: 10,258 Played: 512 Filesize: - Duration: 3:03

3 స్వర్ణ Kamalam మూవీ సాంగ్స్ Ghallu Ghallu Bhanupriya వెంకటేష్.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 7,005 Downloaded: 18,194 Played: 1.810.512 Filesize: - Duration: 4:54

4 Ghallu Ghallu ఇంద్ర చిరంజీవి.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 1,913 Downloaded: 12,812 Played: 141.355 Filesize: - Duration: 6:06

5 జానపద నృత్యం Gallu Gallu సుంగ్ వి అఖిల Music ప్రమోద్ కుమార్ లిరిక్ దుర్గ ప్రసాద్ Ll Musichouse27.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 7,048 Downloaded: 12,460 Played: 1.799.206 Filesize: - Duration: 4:11

6 ఘల్లు ఘల్లు గజ్జెల మోత Ayyappa Swamy Telugu Devotional Songs Markapuram Srinu.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 4,163 Downloaded: 18,002 Played: 328.819 Filesize: - Duration: 7:42

7 ఘల్లు ఘల్లు ప్రెమలేఖలు53 జిక్కి బృందం శంకర్ జైకిషను.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 1,578 Downloaded: 14,408 Played: 1.500 Filesize: - Duration: 3:19

8 Hey Pilla Ii ఘల్లు ఘల్లు గజ్జలపోరి Ii Ghallu Ghallu Ii Song By Mallesh Chisthi.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 2,355 Downloaded: 14,692 Played: 4.610 Filesize: - Duration: 4:07

9 ఘల్లు ఘల్లు జోడెడ్ల బండి చూడు పాట సూపర్ Perfomence.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 7,309 Downloaded: 17,069 Played: 45 Filesize: - Duration: 1:49

10 ఘల్లు ఘల్లు గజ్జెల్ల Ghallu Ghallu Gajjella Video Song Telangana Folk Songs Maisamma Songs.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 4,603 Downloaded: 18,276 Played: 2.659 Filesize: - Duration: 4:30

11 ఘల్లు ఘల్లు Gallu Gallu Shiva Charitra In Telugu Story Shiva Charitra Patalu.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 3,888 Downloaded: 17,718 Played: 663 Filesize: - Duration: 4:26

12 ఘల్లు ఘల్లు గజ్జెల మోత.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 4,764 Downloaded: 16,817 Played: 1.057 Filesize: - Duration: 6:45

13 లాస్య,.. ఘల్లు ఘల్లు,.. నృత్యం..MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 6,611 Downloaded: 17,174 Played: 1 Filesize: - Duration: 1:06

14 ఘల్లు ఘల్లు రా గణేశా//గణనాధా ఏలుమయ//నా మనసున నీవే రామ//మూషిక వాహన గజానన //నార్సింగి నర్సింగ్ రావు.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 8,604 Downloaded: 13,722 Played: 2.212 Filesize: - Duration: 26:46

15 ఘల్లు ఘల్లు గజ్జెల్ల Vemulavaada Rajanna Deva Video Songs Shivratri Song Shiva Songs Latest.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 1,473 Downloaded: 19,793 Played: 290 Filesize: - Duration: 4:45

16 ఘల్లు ఘల్లు గజ్జల పోరి జానపద Super Hit Song New Qvideos.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 901 Downloaded: 18,852 Played: 761 Filesize: - Duration: 4:32

17 Ghallu Ghallu Mantu Sri Vara Kali Song ఘల్లు ఘల్లు ఘల్లు మంటు వేజెండ్ల.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 2,438 Downloaded: 17,143 Played: 55 Filesize: - Duration: 8:03

18 ఘల్లు ఘల్లు // Ghallu Gallu // Telangana Bonala Special Songs // Svc Recording Company.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 7,237 Downloaded: 11,055 Played: 580 Filesize: - Duration: 7:04

19 ఘల్లు ఘల్లు ఘల్లునా బాబా షాదుల్లా Hit Song Pedhagattu Baba Shadhulla Folk Songs.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 532 Downloaded: 17,429 Played: 1.994 Filesize: - Duration: 5:11